150×150 Dziś Tuleya jutro Ty | 8.06.2020 Białystok

150 X 150!

150 obywateli w 150 miastach!
Stańmy Murem za sędzią Igorem Tuleyą!

Dziś Tuleya jutro Ty – Białystok

👉 8 czerwca (poniedziałek) godz. 18.00
Przed Sądem Okręgowym w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1

Murem za sędzią Igorem Tuleyą!

👉 Po wyborze na I Prezes Sądu Najwyższego sędzi Małgorzaty Manowskiej (wskazanej oczywiście przez niekonstytucyjną neo-KRS) wiążące postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu z 8 kwietnia 2020 r. (C-791/19 R) i uchwała składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., SN (sygn. Akt BSA I-4110-1/20) zostały zlekceważone. Niebędąca sądem Izba Dyscyplinarna SN dostała polityczne przyzwolenie na kontynuowanie swojej działalności. ID SN aktualnie nie orzeka już tylko w sprawach przewinień służbowych, ale uzurpuje sobie prawo do orzekania w sprawie np. o uchylenie immunitetu sędziemu Igorowi Tuleyi w związku z wydanym przez niego orzeczeniem. Ta sprawa została właśnie wyznaczona na posiedzenie 9 czerwca 2020 r o 9:00.

👉👉Uchylenie immunitetu sędziemu pociąga za sobą daleko idące konsekwencje nie tylko w sferze służbowej, ale i osobistej, gdyż nie będąca sądem ID SN może nie tylko zawiesić sędziego w czynnościach służbowych i obniżyć jego wynagrodzenie od 25 do 50%, ale w szczególności poprzez uchylenie immunitetu może doprowadzić do postawienia w stan oskarżenia sędziego przez sterowaną politycznie prokuraturę, a nawet do pozbawienia go wolności pod pretekstem czynności procesowych. Przypominamy, że polska prokuratura podlega politycznemu kierownictwu, nie jest niezależna i od czasu ręcznego sterowania przez Prokuratora Generalnego Zbigniewa Z. przejawia nadzwyczajną aktywność wobec niepokornych sędziów.

Nasz protest jest ważny

👉👉👉Nasz protest jest ważny, bo sędzia Igor Tuleya jest pierwszym sędzią, który może utracić immunitet, a w konsekwencji i swoją wolność. Od naszego twardego sprzeciwu zależeć będzie też, czy kolejni niepokorni wobec władzy politycznej sędziowie, jak Waldemar Żurek, Krystian Markiewicz, Paweł Juszczyszyn, Piotr Gąciarek, czy sędzia Dorota Zabłudowska, nie będą trafiać na ławę oskarżonych za swoje orzeczenia, postawę obywatelską, lub za pospolite przestępstwa „udowodnione” im w sfingowanych procesach.

👉👉👉👉Stańmy i stójmy za nimi murem, bo teraz jesteśmy dla nich ważną, jeżeli nie jedyną linią obrony. Niezawiśli sędziowie, zgodnie z niekonstytucyjnymi zapisami wprowadzonej haniebnej „ustawy kagańcowej” nie mają już prawnych możliwości walki o niezależność sądów. Nie mogą między innymi orzekać w sprawach wadliwych powołań sędziów i asesorów, a wszystkie wnioski stron o wyłączenie sędziów wskazanych przez neo-KRS trafiają do rozpatrzenia przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych która w 100% obsadzona jest przez sędziów wskazanych przez neo-KRS i w ten sposób kółko absurdu prawnego się zamyka.

👉👉👉👉👉Teraz tylko my: prodemokratyczne społeczeństwo, obywatelki i obywatele możemy przerwać ten zaklęty krąg i zatrzymać polityczny taniec wokół sądów. Musimy stanowczo i gremialnie zaprotestować przeciwko nieprzestrzeganiu prawa i niszczeniu demokratycznych procedur przez PiS w Polsce. Dlatego na dzień przed rozprawą sędziego Igora Tuleyi stańmy przed sądami w obronie niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów.

Informacja od organizatorów zgromadzenia 150×150 Dziś Tuleya jutro ty – Białystok
W związku z organizacją gromadzenia publicznego „150×150 Dziś Tuleya jutro ty” otrzymaliśmy opinię WSSE ze wskazaniem, iż w związku z występującym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 muszą być zachowane następujące warunki:
➡️ maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób,
➡️ w zgromadzeniu uczestniczyć mogą tylko osoby zdrowe – nie manifestujące jakichkolwiek objawów chorób infekcyjnych,
➡️ uczestnicy są zobowiązani do:
➡️➡️zachowania dystansu społecznego – odległości co najmniej 2 m między sobą
oraz
➡️➡️zakrywania ust i nosa.