19.11 | Pikieta wsparcia dla prokuratora Krzysztofa Parchimowicza oraz odczytanie wyroku TSUE

Pikieta wsparcia dla prokuratora Krzysztofa Parchimowicza oraz odczytanie wyroku TSUE

W najbliższy wtorek, 19 listopada na godzinę 18.00 zapraszamy na pikietę wparcia dla prokuratora Krzysztofa Parchimowicza oraz odczytanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wydarzenie odbędzie się przed Prokuraturą Okręgową w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 14.

Solidarni z prokuratorem Parchimowiczem, obrońcą niezależnej prokuratury

Po wyborach w 2015 roku niezależna wcześniej prokuratura została podporządkowana nowej ekipie rządzącej. Znaleźli się jednak prokuratorzy, którzy chcą, aby prokuratura była organem państwa prawa a nie rządu. Podjęli nierówną walkę w obronie niezależnej, wolnej prokuratury.

Mamy obowiązek ich wspierać. Również w naszym własnym, dobrze pojętym, obywatelskim interesie.

Szef Lex Super Omnia Krzysztof Parchimowicz to twarz niezależnej prokuratury. Przez ostatnie trzy lata zrobił dużo, żeby pokazać, że nie wszyscy prokuratorzy poszli na współpracę ze Zbigniewem Ziobrą. Sam nie boi się ministra i daje duże wsparcie innym szykanowanym prokuratorom.

Krzysztof Parchimowicz płaci jednak za to wysoką cenę. Krzysztofa Parchimowicza najpierw Zbigniew Ziobro zdegradował do prokuratury rejonowej. Teraz nękany jest licznymi postępowaniami. Wszczynane są przeciwko niemu kolejne dyscyplinarki. Grozi mu już kilkanaście zarzutów.

Nękaniem Parchimowicza interesuje się Amnesty International. Jego sprawy zostały także objęte monitoringiem Komitetu Obrony Sprawiedliwości (KOS), czyli federacji kilkunastu organizacji pozarządowych, które działają na rzecz praw człowieka i ochrony praworządności.

Miarą wolności w kraju jest zakres swobody myślenia jego urzędników. Prokurator Parchimowicz od lat znany jest ze swojej niezależności intelektualnej oraz zaangażowania w tworzenie i umacnianie mocnej, sprawnej i sprawiedliwej prokuratury, takiej, która odpowiada jego wartościom – ocenia mecenas Maria Ejchart-Dubois z KOS, prezeska Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy, współzałożycielka inicjatywy Wolne Sądy.

20 listopada obędzie się kolejna ze spraw dyscyplinarnych.

W przeddzień tej rozprawy, 19 listopada o godzinie 18.00 zgromadźmy się przed Prokuraturą Okręgową w Białymstoku, żeby wspólnie zamanifestować nasze wsparcie dla walki prokuratora Parchimowicza o niezależność prokuratorską oraz okazać naszą solidarność.

Czekamy na KRES neo-KRS

19 listopada Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda wyrok w sprawie niezależności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, której sędziowie są wybierani przez członków Krajowej Rady Sądownictwa. Odczytamy go na naszym zgromadzeniu.

Zgodnie z opinią wydaną przez rzecznika generalnego TSUE Izba Dyscyplinarna polskiego Sądu Najwyższego nie spełnia wymogów niezawisłości określonych w prawie Unii, a sposób powoływania członków KRS ujawnia nieprawidłowości, które mogą zagrozić jej niezależności od organów ustawodawczych i wykonawczych.

19 listopada poznamy odpowiedź na pytanie, czy nastąpi kres neo-KRS, organu, w składzie którego zamiast sędziów wybranych przez niezależne zgromadzenia sędziowskie zasiadają osoby wybrane przez partie polityczne, a który miał stać na straży niezależności i co najważniejsze bronić niezawisłości sędziów i który w tym składzie nie gwarantuje własnej niezależności od władzy ustawodawczej i wykonawczej.

Presja ma sens! ZAPRASZAMY!