Demokracja. A to co to jest?

Na stronie internetowej koalicji NIE dla chaosu w szkole w materiałach do pobrania można znaleźć i pobrać bardzo ciekawą propozycję – Elementarz Demokracji. Tak, o demokracji należy uczyć od najmłodszych lat. Broszura „Demokracja. A to co to jest?” powstała w oparciu o „Thema im Unterricht extra. Was heißt hier Demokratie?”. Przeznaczona jest dla gimnazjalistów (jeszcze) i licealistów.

O elementarzu możemy przeczytać, że:

W polskiej wersji wykorzystaliśmy w całości tylko te teksty źródłowe, które mają charakter uniwersalny. Część kart dostosowaliśmy do polskich realiów. Z kilku zrezygnowaliśmy całkowicie, gdyż odnosiły się wyłącznie do specyficznych rozwiązań niemieckich. W ich miejsce opracowaliśmy własne teksty. Także wszystkie rysunki i większość zdjęć wykonał lub pozyskał zespół redakcyjny. Korzystanie z broszury jest nieodpłatne, pod warunkiem każdorazowego podania źródła. Publikacja ma charakter otwarty. Będzie sukcesywnie aktualizowana. Zachęcamy użytkowników do tworzenia własnych kart i nadsyłania ich redakcji. Wybrane karty będziemy dodawać w kolejnych wydaniach broszury. Cały zespół pracujący nad broszurą wykonał pracę społecznie. 34 karty robocze dla uczniów gimnazjów i liceów; dla nauczycieli i rodziców; dla wszystkich zainteresowanych, młodszych i starszych wzbogaceniem wiedzy o podstawach demokracji, jej instytucjach, funkcjonowaniu i zagrożeniach.

Bardzo cenna inicjatywa zdecydowanie warta upowszechnienia.

demokracja_ostatnia

http://www.bpb.de/shop/lernen/thema-im-unterricht/148489/was-heisst-hier-demokratie

Elementarz można pobrać ze strony internetowej  http://niedlachaosuwszkole.pl/index.php/materialy-do-pobrania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *