Stanowisko Zarządu Regionu w sprawie II Hajnowskiego Marszu Żołnierzy Wyklętych

Białystok, 23 lutego 2017 r.

W związku z organizacją przez środowiska nacjonalistyczne niedzielnego (26 lutego) II Hajnowskiego Marszu Żołnierzy Wyklętych, Komitet Obrony Demokracji Region Podlaskie czuje się zobowiązany do zajęcia stanowiska w sprawie nadchodzącego wydarzenia.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23 lutego 2017 r. uważamy, iż prawo do demonstrowania i wyrażania poglądów nie może być ograniczane, chyba że w sytuacjach absolutnie wyjątkowych. Jednakże uważamy iż forma, czas i miejsce marszu jest nie tyle niestosowna, ale nawet prowokacyjna.

W czerwcu 2005 roku IPN zakończył śledztwo dotyczące Romualda Rajsa pseudonim Bury. Prokurator uznał, że jest on winny „zbrodniom przeciwko ludności popełnionym w celu wyniszczenia części obywateli polskich z powodu ich przynależności do białoruskiej grupy narodowościowej o wyznaniu prawosławnym.”

Jaki cel ma upamiętnienie postaci, której zbrodnie na mieszkańcach Białostocczyzny (powiat bielski) zostały potwierdzone przez historyków IPN i określone przez nich jako noszące znamiona ludobójstwa? Sposób w jaki środowiska nacjonalistyczne zamierzają uczcić Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” nie 1 marca, lecz w czasie, kiedy w hajnowskim Soborze Świętej Trójcy odbywać się będzie nabożeństwo o przebaczenie win poprzedzające Wielki Post, jest wyrazem pogardy i braku szacunku wobec miejscowej ludności prawosławnej, wśród której żyją potomkowie ofiar kpt. Romualda Rajsa „Burego”. 

Polska jest jedna i celebrowanie świąt państwowych nie może prowadzić do podziałów w naszym społeczeństwie. 
 
Zarząd Regionalny 
Komitet Obrony Demokracji Region Podlaskie 
Marek Bobowik 
Michał Ciereszko 
Katarzyna Karaszewska 
Karol Krzywiec
Jan Makar 

Elwira Śliwińska 
Dorota Zerbst