29.05 | Prokuratura w systemie sprawiedliwości

Prokuratura w systemie sprawiedliwości – spotkanie z prok. Krzysztofem Parchimowiczem

Gdy tworzono nową nową ustawę o prokuraturze, u jej podstaw legło wiele ,,szczytnych haseł’’.

Poprawienie organizacji pracy, skuteczność i efektywność ścigania oraz zagwarantowanie większego zaangażowania prokuratorów w wykonywanie obowiązków służbowych.

Po ponad trzech latach wejścia w życie nowego >Prawa o prokuraturze<, efekty ,,dobrej zmiany’’ w prokuraturze są już aż nadto widoczne.

Deprecjonowanie wcześniejszych osiągnięć prokuratury i eksponowanie jej obecnych rzekomych sukcesów jest jedynie propagandą sukcesu, bo pozostaje w sprzeczności z faktyczną organizacją pracy, sytuacją kadrową i uzyskiwanymi efektami pracy.

Prokuratorzy, którzy mają odwagę podnosić głos krytyczny w kwestii destrukcji prokuratury, którzy stają w obronie praworządności są stawiani przed sądem dyscyplinarnym.

Niech nie cichnie debata o prokuraturze, o jej miejscu w systemie sprawiedliwości. Prokuratura jest jej nieodłącznym trybem.

Zapraszamy na spotkanie w Białymstoku, które odbędzie się 29 maja 2019 r. o godz. 18.00 w Sali Kolumnowej na 2 piętrze Centrum Astoria, przy. ul. Sienkiewicza 4

Gościem będzie prokurator Krzysztof Parchimowicz – Prezes Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia.

Wydarzenie wspólnie organizują Wolna Prokuratura i KOD Podlaskie.

Link do wydarzenia na Fb