Jak być wyborcą a nie tylko zagłosować? – warsztaty z Różą Rzeplińską

Jak być wyborcą a nie tylko zagłosować?

Zapraszamy na spotkanie warsztatowe z Różą Rzeplińską, prezeską Stowarzyszenia 61, założycielką serwisu MamPrawoWiedziec.pl. organizowane w ramach Uniwersytetu Latającego KOD na Podlasiu.

Spotkanie odbędzie się 12.04.2018 r. o godz.17.00 w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3 w Białymstoku.

?Zgłoszenia zawierające dane uczestnika przyjmujemy drogą mailową pod adresem spotkanie@kod-podlaskie.pl lub sms pod numerem 729 055 224 – liczba miejsc jest ograniczona.

Poświęcone będzie prawom wyborców do informacji o kandydatach w wyborach samorządowych. Warsztaty, narzędzia i materiały dla wyborców w 2018 r.

Jesienią odbędą się wybory samorządowe. Ważne, bliskie mieszkańcom, pobudzające inne niż w wielkiej polityce emocje. Naszym celem jest edukacja obywatelska oraz wsparcie lokalnych aktywistów. Podczas spotkania będziemy zachęcać wyborców, by organizowali własne debaty, przepytywali kandydatów i dzielili się informacjami wykorzystując Internet.

Poinformujemy, czego dotyczą zmiany w kodeksie wyborczym, jakie kompetencje ma samorząd oraz pokażemy, jak kontrolować kampanię i kto może pracować w komisjach wyborczych.

Stowarzyszenie 61 jest niezależną, apartyjną organizacją pozarządową, która stawia sobie za cel dostarczanie obywatelom informacji o osobach pełniących wybieralne funkcje publiczne. W serwisie MamPrawoWiedziec.pl prezentowane są dane o doświadczeniu zawodowym i społecznym, poglądach, aktywności i stanie majątku posłów, senatorów, posłów do Parlamentu Europejskiego, prezydentów miasta oraz kandydatów na te funkcje.

Przed każdymi wyborami stowarzyszenie kieruje do kandydatów kwestionariusze zawierające zestaw pytań o ich kompetencje, poglądy i cele strategiczne. W ten sposób buduje szeroką bazę merytorycznych informacji o kandydatach, która pozwala obywatelom podejmować świadome decyzje wyborcze.

Zapraszamy!
#wyborysamorządowe #kod #okw