73. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – weźmy udział w obchodach

1 sierpnia o godz. 17.00 w całym mieście, jak co roku, rozlegnie się dźwięk syren – sygnał, by zatrzymać się i w ciszy oddać hołd poległym w Powstaniu Warszawskim.

Na ten dzień prezydent Białegostoku zaprasza mieszkańców miasta do wspólnych obchodów 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, które odbędą się o godz. 17.00 pod pomnikiem „Żołnierzom Armii Krajowej” przy ul. Jana Kilińskiego. W uroczystości wezmą udział władze Białegostoku, kombatanci, historycy. Prezydent miasta zaprasza wszystkich białostoczan do wspólnego uczczenia rocznicy Powstania Warszawskiego.

Nie możemy zapominać o tym, co spotkało Warszawę. Lata, które nas dzielą od tamtych wydarzeń, nie są żadną gwarancją, że taka tragedia nie może się powtórzyć. Pamiętajmy o bohaterach i o ideałach, w obronie których walczyli i ginęli. Nie możemy zapominać, że Powstańcy walczyli przeciwko faszyzmowi.

KOD Region Podlaskie złoży kwiaty pod pomnikiem “Żołnierzom Armii Krajowej” w trakcie miejskich uroczystości. Nie chcemy epatować naszymi emblematami, flagami. To nie czas na demonstracje o charakterze politycznym. Ważna jest obecność. Apelujemy do białostoczan o liczne przybycie na uroczystości. Okażmy pamięć i szacunek. Spotkajmy się 1 sierpnia przy pomniku.

Chwała Bohaterom Powstania Warszawskiego.

Rocznica-Powstania-Warszawskiego-51 (Kopiowanie)

Powstanie Warszawskie

Powstanie Warszawskie było wystąpieniem zbrojnym przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego.

Wymierzone było militarnie przeciw Niemcom, a politycznie przeciw ZSRR oraz podporządkowanym mu polskim komunistom. Dowództwo AK planowało samodzielnie wyzwolić stolicę jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej, licząc, że uda się w ten sposób wzmocnić międzynarodową pozycję rządu RP na uchodźstwie oraz powstrzymać realizowany przez Stalina proces wasalizacji i sowietyzacji Polski. Po wybuchu Powstania Armia Czerwona wstrzymała ofensywę na kierunku warszawskim, a radziecki dyktator konsekwentnie odmawiał udzielenia powstaniu poważniejszej pomocy. Wsparcie udzielone powstańcom przez USA i Wielką Brytanię miało natomiast ograniczony charakter i nie wpłynęło w sposób istotny na sytuację w Warszawie.

Przewidziane na kilka dni Powstanie trwało w rezultacie 63 dni będąc największym tego typu zrywem wolnościowym w historii II wojny światowej. Mimo ogromnej przewagi militarnej, wojska niemieckie poniosły ogromne, blisko 50% straty: 10.000 poległych, 7.000 zaginionych, 9.000 rannych.

W powstaniu poległo około 16.000 powstańców i około 150.000 ludności cywilnej. Tysiące osób zostało rannych. Około 650.000 ludności cywilnej zostało wywiezione z Warszawy do obozu przejściowego w Pruszkowie a stamtąd 150.000 do przymusowej pracy w Niemczech a 50.000 do obozów koncentracyjnych.

Na skutek walk powstańczych oraz systematycznego wyburzania miasta przez Niemców uległa zniszczeniu większość zabudowy lewobrzeżnej Warszawy, w tym setki bezcennych zabytków oraz obiektów o dużej wartości kulturalnej i duchowej.

Zdjęcie: 1 sierpnia 1944, godzina „W” (17.00). Patrol por. „Agatona” z batalionu „Pięść” na pl. Kazimierza Wielkiego (źródło: wikipedia.org)