Cała Polska śpiewa Odę do radości | Białystok

Cała Polska śpiewa „Odę do radości” 

Pokażmy, że chcemy zostać w Unii Europejskiej!
Polska dla Europy!
Białystok dla Europy!
Budujemy mosty, nie mury!

START 25.03 o godz 12:00
Cała Polska śpiewa „ODĘ DO RADOŚCI”
i czytamy Traktaty Rzymskie w 61 rocznicę ich podpisania.

25 MARCA 2018 w miastach, miasteczkach i wioskach niech zabrzmi jednocześnie o godz.12:00 „ODA DO RADOŚCI” – HYMN UNII EUROPEJSKIEJ!

Spotykamy się w Białymstoku na Rynku Kościuszki pod Ratuszem (od strony fontanny)

Ubieramy się na niebiesko,
Przynosimy flagi unijne, polskie, swoich organizacji
Przygotowujemy w widocznym miejscu transparent z nazwą miejscowości

Wszystkie wydarzenia w Polsce odbywają się równocześnie. 25 marca – w rocznicę podpisania Traktatów Rzymskich – przez cały kontynent przejdą marsze poparcia dla idei zjednoczonej Europy. My na placach naszych miast zaśpiewamy Odę do radości – Hymn Unii Europejskiej. W ten sposób pragniemy połączyć się ze wszystkimi miastami Polski i Europy. Mamy nadzieję, że nikogo z Was nie zabraknie.
POLSKA DLA EUROPY – BUDUJMY MOSTY, NIE MURY!
POLAND FOR EUROPE – LET’S BUILD BRIDGES NOT WALLS!
Jesteśmy silną Polską i chcemy budować silną Unię Europejską.

DLACZEGO?! 25 marca 1957 roku podpisując Traktaty Rzymskie przedstawiciele europejskich państw, położyli fundament pod Europę w jej dzisiejszym kształcie. Zapoczątkowano tym samym najdłuższy okres pokoju w historii Europy. To dzięki tym porozumieniom powstała Unia Europejska, która jednoczy wszystkich Europejczyków niezależnie od narodowości, poglądów, czy przekonań. Unia Europejska wyrosła na wartościach takich poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne wszystkim żyjącym w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn. Wspólnota europejska jest swoistą unią prawa, która nam wszystkim gwarantuje ochronę przynależnych nam praw i wolności.

Niestety wydarzenia ostatnich miesięcy pokazują, że odsuwamy się od tej wspólnoty. Przemówienia prominentnych polityków obozu rządowego kierują nas do wyjścia z Unii Europejskiej, słowa Prezydenta nawiązujące porównujące Unię Europejską do okresu zaborów uznajemy za nieodpowiedzialne, niepotrzebne i szkodliwe. Widoczna aprobata dla ksenofobii i nacjonalizmu, osłabia silną Polskę, a to budzi nasz sprzeciw.

Musimy stanąć razem, by pokazać, że chcemy być członkami Wspólnoty. Musimy pokazać że słowa przez polityków nie są wypowiadane w naszym imieniu. Dlatego spotykamy się 25 marca … by pokazać, że „Silna Polska to silna Unia, a silna Unia to jeszcze silniejsza Polska.”

Cała Polska śpiewa Odę do radości – wydarzenia w kraju na mapie Google