Czego możemy się nauczyć od dawnych opozycjonistów? – spotkanie Uniwersytetu Latającego KOD na Podlasiu

Serdecznie zapraszamy na spotkanie pt. „Czego możemy się nauczyć od dawnych opozycjonistów?” w ramach Uniwersytetu Latającego KOD na Podlasiu, które odbędzie się 18 stycznia 2017 r. o godz. 17.00 w białostockich Spodkach przy ul. Św. Rocha 14.

Tym razem naszymi gośćmi będą przedstawiciele opozycji z czasów PRL: Seweryn Blumsztajn, Danuta Kuroń oraz Wojciech Onyszkiewicz. Porozmawiamy o ich doświadczeniach metodach działania, sposobach współpracy, organizowania się czy też formach protestu. Zastanowimy się co z ich bogatych doświadczeń możemy przenieść do naszej obecnej aktywności.


seweryn-blumsztajnSeweryn Blumsztajn – dziennikarz, działacz opozycji antykomunistycznej w okresie PRL, prezes Towarzystwa Dziennikarskiego. Był uczestnikiem wydarzeń marcowych 1968 roku. Jeden z organizatorów wiecu na Uniwersytecie Warszawskim, za co zresztą został aresztowany przez komunistyczne władze. W więzieniach PRLu Blumsztajn spędził jeszcze dobre kilka lat za działalność w KORze i Solidarności. Po wprowadzeniu stanu wojennego pozostał w Paryżu na emigracji, gdzie tworzył emigracyjne struktury Solidarności.

danuta-kuronDanuta Kuroń – działaczka społeczna, z wykształcenia historyk, działaczka opozycyjna w okresie PRL, współorganizatorka struktur podziemnej „Solidarności” na Lubelszczyźnie, redaktorka czasopism związkowych drugiego obiegu „Solidarności” i „Solidarności” Rolników Indywidualnych. Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmowała się m.in. tworzeniem niejawnych struktur związkowych, pomocą internowanym i represjonowanym, drukiem podziemnych biuletynów i kontaktami z zagranicą. Należała do czołowych działaczek solidarnościowego podziemia, których historię przedstawiła Shana Penn w książce „Podziemie kobiet”. Wraz z Jackiem Kuroniem założyła Uniwersytet Powszechny im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach.

onyszkiewicz_wojciechWojciech Onyszkiewicz – historyk, działacz harcerski, działacz opozycji demokratycznej w PRL. Był jednym z pierwszych działaczy organizujących pomoc dla represjonowanych robotników z Ursusa, jeden z pierwszych założycieli KOR, od stycznia 1977 działacz KORu, szczególnie aktywny w grupie Ursuskiej. Redaktor i wydawca opozycyjnego „Robotnika”, działacz Solidarności. Po wprowadzeniu stanu wojennego pozostawał w ukryciu, angażując się czynnie w walkę opozycyjną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *