Przyjmujemy deklaracje członkowskie

800kod

Z przyjemnością informujmy, że można już składać deklaracje członkowskie do Stowarzyszenia KOD.

Cztery drogi przystępowania do Stowarzyszenia KOD:

Wzór deklaracji członkowskiej znajduje się w załączonym poniżej pliku.


Wypełnij drukowanymi literami wszystkie pola deklaracji i podpisz ją w DWÓCH wskazanych miejscach.

Następnie:

przekaż ją lub prześlij do naszego biura regionalnego:

Komitet Obrony Demokracji Region Podlaskie
ul. Branickiego 7 lok. 318
15-085 Białystok

lub

wyślij do nas w kopercie zaadresowanej na:

Komitet Obrony Demokracji
ul. Górczewska 39
01-144 Warszawa

lub

zeskanuj czy sfotografuj aparatem fotograficznym/smartfonem i prześlij pocztą elektroniczną na adres: czlonkowie@ruchkod.pl


Kod czeka na Was!

Pobierz deklarację członkowską KOD (plik PDF)

Informacja o opłacaniu składek członkowskich znajduje się w zakładce Opłacanie składek