Dziś Sędziowie – jutro Ty! | 18.12 Bielsk Podlaski | Łomża

Dziś Sędziowie – jutro Ty! | 18.12 Bielsk Podlaski | Łomża

Obywatelki i obywatele!

PIS wypowiada otwartą wojnę niezależnemu sądownictwu!
Planuje represje wobec sędziów i prokuratorów włącznie z wydaleniem z zawodu!
Otwarcie nakazuje zaniechanie stosowania prawa europejskiego!
To koniec trójpodziału władzy oraz krok w kierunku wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej!
Wzywamy wszystkich do protestu!

18 grudnia wyjdźmy na ulice w całej Polsce – solidarni z sędziami!
Dziś Sędziowie – jutro Ty!

W środę 18.12.2019 spotykamy się o godz.18.00:

w Bielsku Podlaskim przed Sądem Rejonowym przy ul. 3 Maja 7

w Łomży przed Sądem Okręgowym przy ul. Dwornej 16

#SolidarnieZSędziami #DziśSędziowieJutroTy #BronimySądów

Oświadczenie

Nie godzimy się na łamanie zasady trójpodziału władz i represje wobec sędziów stosujących przepisy prawa europejskiego! Sędziowie, prokuratorzy, mieszkańcy i mieszkanki Polski, ruchy i organizacje społeczne – solidarnie stajemy w obronie niezawisłości polskiego wymiaru sprawiedliwości i fundamentalnych zasad demokratycznego państwa prawa, w tym prawa każdego i każdej z nas do niezależnego od politycznych nacisków i represji sądu. W środę 18 grudnia o godz. 18:00 wzywamy wszystkich mieszkańców i mieszkanki naszego kraju przed sądy i inne centralne miejsca w setkach miejscowości w całej Polsce, a w Warszawie przed Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. To nasza wspólna sprawa!

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”
Stowarzyszenie Sędziów „Themis”
Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia
Stowarzyszenie Adwokackie „Defensor Iuris”
Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”
Inicjatywa Wolne Sądy
Komitet Obrony Demokracji
Obywatele RP
Ogólnopolski Strajk Kobiet
Akcja Demokracja
Front Europejski
Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Mapa Google z miejscami wydarzeń: https://bit.ly/2S1qFPR