Europo, nie odpuszczaj! 2 i 3 lipca – manifestacje w Białymstoku

Europo, nie odpuszczaj!

3 lipca wchodzi w życie niekonstytucyjna ustawa o Sądzie Najwyższym. Rządzący chcą wymienić prawie 60% składu Sądu Najwyższego na swoich nominatów. Jedynym sposobem uratowania niezawisłości sądów jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE, do którego polską ustawę może skierować Komisja Europejska.

Polska jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej i jako jej obywatelki i obywatele możemy korzystać z unijnych instytucji, by bronić naszych praw.

Dlatego wyjdźmy po raz kolejny przed sąd, zapalmy światełko symbolizujące nasze trwanie i nadzieję na zwycięstwo.
Spotykamy się 2 i 3 lipca o 19:00 przed Sądem Okręgowym w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1.

Bądźmy tam razem!