19.03.2019 | Europo, nie odpuszczaj KRS! Manifestacja pod Sądem Okręgowym w Białymstoku

Manifestacja pod Sądem Okręgowym w Białymstoku

Spotykamy się 19.03.2019 r. o godz. 18:00 przed Sądem Okręgowym przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 w Białymstoku

19 marca Trybunał Sprawiedliwości UE będzie rozstrzygał w sprawach o zasadniczym znaczeniu dla polskiego sądownictwa. Będzie rozstrzygał o tym, czy da się odwrócić proces niszczenia polskiego wymiaru sprawiedliwości; o tym, czy polskie sądownictwo nadal spełnia europejskie standardy. Przyjdźcie i przynieście światełka dla sądów. Nadchodzi rozstrzygający czas.

Europo, nie odpuszczaj KRS!

Krajowa Rada Sądownictwa ma pilnować niezależności sądów od polityków. To ona wyznacza kandydatów na sędziów, których później powołuje Prezydent. To ona może żądać zbadania konstytucyjności przepisów uchwalonych przez polityków.

Trójpodział władz to standard polski oraz europejski. Sędzia politycznie uzależniony nie może być niezawisły. Wyroki sędziów poddanych systemowym politycznym naciskom nie mogą być uznawane w innych krajach Unii Europejskiej. Żadnej władzy nie wolno odbierać Polakom ich prawa do sprawiedliwego procesu.

Wyrok unijnego Trybunału Sprawiedliwości będzie obowiązywał wszystkie polskie władze bezpośrednio. Żadne dodatkowe przepisy nie będą potrzebne. Jeśli Trybunał potwierdzi sprzeczność przepisów o KRS z prawem europejskim to tych przepisów nie będzie można dłużej stosować. Zapytamy wtedy kto odpowiada za demolowanie państwa prawa w Polsce!