II Zwyczajne Regionalne Walne Zebranie Członków Podlaskiego Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji

W niedzielę 9 lutego odbyło się II Zwyczajne Regionalne Walne Zebranie Członków Podlaskiego Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia KOD. Celem zebrania było udzielenie absolutorium władzom regionu oraz wybranie nowych organów i delegatów.

W drugim walnym zebraniu członków podlaskiego KOD wzięli udział specjalni goście: przewodniczący Zarządu Głównego KOD Kuba Karyś oraz Magdalena Bielska – członek Zarządu Głównego KOD.

Przewodniczą Zarządu Podlaskiego Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia KOD przedstawiła sprawozdanie z działalności podlaskiego KOD w latach 2017 – 2019. Wymieniła liczne przykłady udziału stowarzyszenia zarówno w autorskich akcjach Komitetu Obrony Demokracji jak i współorganizacji lub wsparcia działań innych ruchów obywatelskich. Jako specyficzne dla regionu aktywności można wymienić np. uczestnictwo w obronie Puszczy Białowieskiej czy wyrażanie sprzeciwu wobec nadaniu jednej z ulic Białegostoku imienia Zbigniewa Szelendziarza „Łupaszki”. Członkowie zebrania wysłuchali również sprawozdania finansowego z działalności podlaskiego regionu.

Kolejnymi punktami programu były sprawozdania Regionalnego Sądu Koleżeńskiego oraz Regionalnej Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Marek Szulc poinformował zebranych, że w latach  2017 – 2019 nie wpłynął do sądu żaden wniosek dyscyplinarny wymagający zwołania posiedzenia. Z kolei występująca w imieniu Regionalnej Komisji Rewizyjnej  Danuta Rybakowska przedstawiła wyniki kontroli przeprowadzanych w zakresie działań organów regionu. Badania nie wykazały nieprawidłowości. Komisja zawnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi Regionu, co też obecni na zebraniu członkowie uczynili jednogłośnie.

Za stanowisko Przewodniczącego Zarządu Regionu KOD wysunięto jedną kandydaturę – dotychczasowej przewodniczącej Doroty Małgorzaty Zerbst. Przewodnicząca uzyskała jednogłośne poparcie,

Ustalono, że Zarząd Podlaskiego Regionalnego Oddziału KOD będzie liczył 7 osób. Na pozostałych członków ZR wybrani zostali (w kolejności alfabetycznej):

 1. Grzegorz Gołębiowski
 2. Jan Makar
 3. Aldona Pogorzelska
 4. Danuta Rybakowska
 5. Teresa Elwira Śliwińska
 6. Waldemar Żółtowski

Do  Regionalnego Sądu Koleżeńskiego wybrani zostali

 1. Anna Kraśnicka
 2. Krystyna Maliszewska
 3. Kazimierz Płazak
 4. Marzena Rutkowska
 5. Marek Szulc

Walne zebranie członków wyłoniło następujących członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej:

 1. Marek Epler
 2. Romana Klemensowicz
 3. Dorota Ławrowska

 

Zgodnie ze statutem KOD podlaski region może wybrać 10 delegatów na walne zebrania Stowarzyszenia. Zostali nimi:

 1. Andrzej Bański
 2. Marek Epler
 3. Grzegorz Gołębiowski
 4. Dorota Ławrowska
 5. Jan Makar
 6. Danuta Rybakowska
 7. Marek Szulc
 8. Elwira Śliwińska
 9. Andrzej Witkowski
 10. Dorota Zerbst

Na zakończenie zebrania odbyła się  dyskusja programowa. W jej efekcie postulowano m.in., aby II Zwyczajne Regionalne Walne Zebranie Członków Podlaskiego Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia KOD podjęło uchwałę wyrażające stanowisko wobec procesu niszczenia niezależnego sądownictwa i prokuratury w Polsce. Tekst stanowiska ukaże się wkrótce.