III Regionalne Walne Regionu Podlaskie

III Regionalne Walne Regionu Podlaskie

Dziś odbyło się III Regionalne Walne Regionu Podlaskie.
Przewodniczącym został Grzegorz Gołębiowski czego mu serdecznie gratulujemy.

Do Zarządu zostali wybrani:
1. Marek Epler
2. Jan Makar
3. Bogdan Rembała
4. Bogdan Sawłowiec

Sąd Koleżeński
1. Krystyna Maliszewska
2. Cezariusz Seliga
3. Marek Szulc
4. Dorota Zerbst
5. Waldemar Żółtowski

Komisja Rewizyjna
1.Jan Koc
2. Waldemar Suchodolski
3. Alicja Świętochowska

Delegaci
1. Andrzej Bański
2. Marek Bobowik
3. Marek Epler
4. Barbara Lipska
5. Jan Makar
6. Krystyna Maliszewska
7. Bogdan Rembała
8. Tadeusz Rutkowski
9. Cezariusz Seliga
10. Marek Szulc