KOD składa obywatelską skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich

Rozpoczynamy ogólnopolską akcję zbierania podpisów pod skargą obywatelską

KOD składa obywatelską skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich

4 czerwca uznany został w uchwale sejmowej z 2013 roku „Dniem Wolności i Praw Obywatelskich” Tego dnia w 1989 wyzwoliliśmy się z kajdan komunizmu i rozpoczęliśmy odbudowę wolnej, demokratycznej i praworządnej Polski.

Komitet Obrony Demokracji od 2016 roku nieprzerwanie organizuje obchody tej rocznicy, zapraszając wszystkie demokratyczne środowiska do uczczenia tego święta. W tym roku nasze działania zostały zablokowane decyzją wojewody pomorskiego, który bezpardonowo naruszył nasze prawa i wolności obywatelskie zagwarantowane w Konstytucji. Przyznanie Solidarności prawa organizacji tzw. zgromadzenia cyklicznego przez wojewodę to działanie na polityczne zamówienie, którego celem jest uniemożliwienie przeprowadzenia uroczystości rocznicowych przez środowiska obywatelskie. Mówiąc wprost, to ograniczenie prawa do zgromadzeń wszystkich obywateli i obywatelek, dla których 4 czerwca 1989 to szczególny dzień w naszej historii.

W związku z tym zdecydowaliśmy się na złożenie Skargi Obywatelskiej do Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, jako jedynego konstytucyjnego organu, który może podjąć czynności zmierzające do ochrony naszych praw i wolności.

Jednocześnie rozpoczynamy akcję zbierania podpisów pod skargą obywatelską w całej Polsce.

Nie godzi się, by przedstawiciel rządu Polski swoimi decyzjami odcinał część Polaków od możliwości organizacji obchodów świąt i ważnych rocznic państwowych, wskazując Solidarność jako jedyną organizację godną tego honoru!

Prawo do zgromadzeń jest konstytucyjnym prawem obywatelskim, ma fundamentalne znaczenie dla demokracji i budowy nowoczesnego, otwartego społeczeństwa obywatelskiego. Zapraszamy wszystkich do poparcia tego wniosku i jednoczesne zamanifestowanie swojej niezgody na sortowanie przez PiS i pseudoSolidarność Polaków.

Nie dopuśćmy do tego by Plac Solidarności w Gdańsku stał się własnością grupki awanturników! On należy do Narodu, dlatego podpisy zbieramy w całej Polsce. Jeśli dziś nie sprzeciwimy się takiej działalności i nie postawimy temu tamy, za chwilę zawłaszczą wszystkie święta, najpierw okradną nas z prawa do zgromadzeń, potem z innych placów w Polsce, a potem z całej historii, którą napiszą od nowa.