Komunikat Rady Regionów KOD ws zbierania podpisów pod projektem ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie

Szanowni Państwo

§6 Statutu Komitetu Obrony Demokracji określając cele Stowarzyszenia mówi między innymi o „wspieraniu i rozwijaniu idei państwa neutralnego światopoglądowo” oraz o „upowszechnianiu i ochronie wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich.”

Wolność obywatelską gwarantuje nie tylko przestrzeganie prawa, ale także mądre jego stanowienie. Regiony Komitetu Obrony Demokracji otrzymały zaproszenie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Ratujmy Kobiety 2017” do zbierania podpisów pod projektem ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie. Rada Regionów pozytywnie tę współpracę zarekomendowała. Jednak KOD to oddolny ruch obywatelski, zatem mając świadomość indywidualnych ocen każdego członka Stowarzyszenia, a także pełnej wolności w podejmowaniu decyzji nie staramy się narzucić takiego współdziałania.

Rekomendujemy je jednak nie tylko ze względu na poszerzenie przestrzeni wolności, które projekt wnosi, ale też dlatego, że obywatelska inicjatywa ustawodawcza jest jednym z fundamentów społeczeństwa obywatelskiego, a jednym z priorytetowych celów Stowarzyszenia jest „wspieranie i rozwój idei społeczeństwa obywatelskiego i promowanie postaw i zachowań obywatelskich.” (§6 Statutu Komitetu Obrony Demokracji).

Członkowie Rady Regionów Komitetu Obrony Demokracji.
Danuta Czechmanowska
Krzysztof Kamiński
Kuba Karyś
Sławomir Majdański
Mirek Michalski
Maciej Sosiński
Monika Szafraniec
Jerzy Wądołowski
Marta Wosak
Dorota Zerbst