KOD REGION PODLASKIE

Kim jesteśmy?

Jesteśmy zwykłymi ludźmi. Pracujemy. Studiujemy. Mamy różne zapatrywania polityczne, różne sympatie. A jednak łączy nas wiele. Mieszkamy na Podlasiu. ten obszar od zawsze był mieszanina wielu narodów i kultur. Obok Polaków byli tu Białorusini, Litwini, Ukraińcy. Nie tylko tolerancja, ale przede wszystkim pokojowe, dobrosąsiedzkie stosunki łączyły nas i sprawiały, że tu, na Podlasiu, żyło się nam dobrze. Wszyscy czuliśmy się bezpiecznie, czuliśmy się wolni. i tak miało być już zawsze. Czuliśmy się integralną częścią Europy. Chcemy, żeby tak pozostało.

Wpisaliśmy się w działania Komitetu Obrony Demokracji, ponieważ chcemy, by również z Podlasia był słyszalny głos, że ludzie potrzebują zgody, wzajemnego zrozumienia i poczucia, że mogą sami kształtować swoją przyszłość. Bez obawy, kim się czują i gdzie są.

Wszystkich mieszkańców województwa podlaskiego zapraszamy do współpracy.

___KOD Region Podlaskie

 

KOD Region Podlaskie

Przewodniczący Zarządu Regionu
Grzegorz Gołębiowski


Członkowie Zarządu Regionu
Marek Epler
Jan Makar – Sekretarz
Bogdan Rembala – Skarbnik
Bogdan Sawłowiec – Wiceprzewodniczący


Członkowie Regionalnej Komisji Rewizyjnej
Jan Koc
Waldemar Suchodolski – Przewodniczący
Alicja Świętochowska


Członkowie Regionalnego Sądu Koleżeńskiego
Krystyna Maliszewska – Sekretarz
Cezariusz Seliga
Marek Szulc – Wiceprzewodniczący
Dorota Zerbst – Przewodnicząca
Waldemar Żółtowski


Delegaci KOD Region Podlaskie na Krajowy Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji
Andrzej Bański
Marek Bobowik
Marek Epler
Barbara Lipska
Jan Makar
Krystyna Maliszewska
Bogdan Rembała
Tadeusz Rutkowski
Cezariusz Seliga
Marek Szulc