KOD REGION PODLASKIE

Kim jesteśmy?

Jesteśmy zwykłymi ludźmi. Pracujemy. Studiujemy. Mamy różne zapatrywania polityczne, różne sympatie. A jednak łączy nas wiele. Mieszkamy na Podlasiu. ten obszar od zawsze był mieszanina wielu narodów i kultur. Obok Polaków byli tu Białorusini, Litwini, Ukraińcy. Nie tylko tolerancja, ale przede wszystkim pokojowe, dobrosąsiedzkie stosunki łączyły nas i sprawiały, że tu, na Podlasiu, żyło się nam dobrze. Wszyscy czuliśmy się bezpiecznie, czuliśmy się wolni. i tak miało być już zawsze. Czuliśmy się integralną częścią Europy. Chcemy, żeby tak pozostało.

Wpisaliśmy się w działania Komitetu Obrony Demokracji, ponieważ chcemy, by również z Podlasia był słyszalny głos, że ludzie potrzebują zgody, wzajemnego zrozumienia i poczucia, że mogą sami kształtować swoją przyszłość. Bez obawy, kim się czują i gdzie są.

Wszystkich mieszkańców województwa podlaskiego zapraszamy do współpracy.

___KOD Region Podlaskie

dyżur KPRM

KOD Region Podlaskie

Przewodnicząca Zarządu Regionu
Dorota Zerbst


Członkowie Zarządu Regionu
Marek Bobowik
Karol Krzywiec
Jan Makar (sekretarz)
Aldona Pogorzelska

Elwira Śliwińska (skarbnik)
Waldemar Żółtowski (wiceprzewodniczący)


Członkowie Regionalnej Komisji Rewizyjnej
Marek Epler (przewodniczący)
Grzegorz Gołębiowski
Danuta Rybakowska


Członkowie Regionalnego Sądu Koleżeńskiego
Małgorzata Andron
Marek Dąbrowski
Anna Kraśnicka
Marek Szulc (przewodniczący)
wakat


Delegaci KOD Region Podlaskie na Krajowy Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji
Janusz Badurski
Marek Bobowik
Marek Epler
Jan Makar
Tadeusz Rutkowski
Bogdan Sawłowiec

Elwira Śliwńska
Andrzej Witkowski
Dorota Zerbst
wakat