Obywatelska Kontrola Wyborów – zaczynamy

Obywatelska Kontrola Wyborów

Wobec łamania przez rząd i prezydenta ładu konstytucyjnego i wszelkich zasad demokracji, mając świadomość wchodzących w życie zmian ordynacji wyborczej, które grozić mogą  organizacyjnym chaosem i otwierać pole do manipulacji wynikiem wyborów, ruszamy z ogólnopolskim projektem OBYWATELSKA KONTROLA WYBORÓW, do którego zapraszamy wszystkich obywateli, dla których ważny jest demokratyczny porządek prawny w Polsce.

22 stycznia 2017 Zarząd Regionu podjął uchwałę o przystąpieniu do projektu i powołaniu zespołu roboczego. Koordynatorem OKW w województwie podlaskim został Waldemar Żółtowski.

Czy jesteś pewny/pewna, że w sytuacji, w której mowa o planowanych zmianach w ordynacji wyborczej i sposobie liczenia głosów Twoje prawo do wolnego wyboru nie jest zagrożone?

Czy wiesz, że w najbliższych wyborach samorządowych o ważności wyborów zdecyduje już „zreformowany” przez polityków sąd okręgowy?

Czy kontrolowane przez polityków media publiczne zachowają choć minimum bezstronności w trakcie kampanii wyborczej?

Jeżeli Twoje prawa nie są Ci obojętne dołącz do Obywatelskiej Kontroli Wyborów!

okw4_300

Zapotrzebowanie

Naszym celem jest obsadzenie jak największej ilości komisji w województwie podlaskim osobami gotowymi pełnić rolę  Obserwatorów Społecznych, Mężów Zaufania oraz członków komisji wyborczych.

Strona internetowa projektu: www.okw.info.pl 

Link do formularza zgłoszeniowego OKW: https://okw.info.pl/index.php/zglos-sie-do-okw/

Adres mailowy koordynatora OKW, na który można zgłaszać swój udział: waldemar.zoltowski@ruchkod.pl.

Przed nami wielkie wyzwanie i odpowiedzialność.