Opłacanie składek

Składki członkowskie oraz dodatkowe darowizny prosimy wpłacać używając poniższych danych:

Odbiorca:
Komitet Obrony Demokracji

numer rachunku:
78 2130 0004 2001 0746 1189 0001

opis (tytuł przelewu):
imię nazwisko osoby/osób za które jest wpłacana składka lub/i darowizna
numer/numery członkowskie (takie same jak nr legitymacji)
okres za który jest wpłacana*


*Składkę członkowską można opłacać:
1.    w okresie miesięcznym, do ostatniego dnia miesiąca, za dany miesiąc;
2.    w okresie kwartalnym, do 15 dnia pierwszego miesiąca danego kwartału, jako trzykrotność składki miesięcznej, płatne z góry.
3.    w okresie półrocznym, do 15 dnia pierwszego miesiąca danego okresu     półrocznego, jako sześciokrotność składki miesięcznej, płatne z góry.
4.    w okresie rocznym, do 15 dnia pierwszego miesiąca danego okresu rocznego, jako dwunastokrotność składki miesięcznej, płatne z góry.

Obowiązek opłacania składek powstaje w kolejnym miesiącu po przyjęciu do stowarzyszenia.

Przykłady opisu przelewu:
Jan Koderski, Anna Koderska, nr 1111, 1112, składka z darowizną za sierpień 2016
Jan Koderski, nr 1111, składka za 3. kwartał 2016


Informacja z Uchwały Zarządu Głównego ZG/2016/05/10/2 z 10 maja 2016 r. dotycząca płatności składek.