Oświadczenie Regionu Podlaskiego KOD w sprawie „Marszu Równości” w Białymstoku

OŚWIADCZENIE REGIONU PODLASKIEGO KOMITETU OBRONY DEMOKRACJI W SPRAWIE „MARSZU RÓWNOŚCI” W BIAŁYMSTOKU

Białystok, 22 lipca 2019 r.

Podlaski Komitet Obrony Demokracji stanowczo potępia bezprzykładne akty agresji, jakich dopuszczono się wobec uczestników Marszu Równości w Białymstoku 20 lipca 2019 r. Zdecydowanie potępiamy również przemoc wymierzoną przeciwko Policjantom i Policjantkom, którzy zabezpieczali Marsz.

Motywowane nienawiścią fizyczne ataki na osoby korzystające pokojowo z wolności zgromadzeń oraz prawa do publicznego wyrażania poglądów, szczególnie gdy osoby takie występują w obronie praw osób dyskryminowanych, są atakami wymierzonymi w samo serce demokracji oraz w porządek społeczny. Wymagają one zdecydowanych działań wszystkich odpowiedzialnych władz i instytucji, których obowiązkiem jest pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców oraz niedopuszczenie do powtórzenia się podobnych przestępczych aktów w przyszłości. 

Jesteśmy przekonani, że nie doszłoby do takiej eskalacji agresji i nienawiści, gdyby nie przyzwalanie, jak i stosowanie, przez rząd Prawa i Sprawiedliwości języka dyskryminacji oraz prowadzenie przez ten rząd haniebnych kampanii przeciwko tworzonym sztucznie „wrogom”, jak uchodźcy czy osoby LGBT+.
Poważny niepokój budzą też doniesienia o udziale podlaskich samorządowców Prawa i Sprawiedliwości w organizacji blokady Marszu Równości, jak również skandaliczna wypowiedź ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego, w której sugerował zakazanie w przyszłości organizacji tego typu manifestacji.

Wyrażamy wsparcie i solidarność z organizatorami i uczestnikami Marszu, w tym z wieloma członkami i sympatykami Komitetu Obrony Demokracji, którzy wzięli w nim udział, a szczególnie z tymi uczestnikami Marszu, którzy padli ofiarą agresji słownej i fizycznej. 

Uważamy, że realizacja postulatów białostockiego Marszu Równości, w tym równouprawnienie oraz skuteczne przeciwdziałanie dyskryminacji, w tym ze względu na tożsamość i orientację seksualną, jest niezbędna w celu stworzenia sprawiedliwego i otwartego Białegostoku oraz Polski, gdzie każdy mógłby żyć bez strachu i czuć się jak u siebie.

Zarząd Regionu Podlaskiego
Komitetu Obrony Demokracji