Pozostałe dokumenty

Dokumenty w formacie PDF:

Manifest KOD

Statut KOD na stronie ruchkod.pl

Deklaracja 

Krótki kurs dla manifestanta – przewodnik opracowany przez zespół prawny Komitetu Obrony Demokracji (do pobrania ze strony kod-podlaskie.pl)

Krótki kurs dla manifestanta (do pobrania z Google Drive)


Dokumenty dotyczące wyborów regionalnych i do grup lokalnych:

Uchwała PZGR/2016/12/02 pełnomocnika Zarządu Głównego Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji ds. organizacji struktur członkowskich w województwie podlaskim z dnia 4 grudnia  2016 r. w sprawie utworzenia Grupy Lokalnej Ziemi Łomżyńskiej

Uchwała ZG/2016/12/15/7 Zarządu Głównego Komitetu Obrony Demokracji z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zwołania pierwszego Regionalnego Walnego Zebrania Członków w Podlaskim Regionalnym Oddziale Stowarzyszenia

Zawiadomienie o pierwszym Regionalnym Walnym Zebraniu Członków w Podlaskim Oddziale Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji

Projekt regulaminu obrad Regionalnego Walnego Zebrania Członków

Regionalne Oddziały Stowarzyszenia KOD

Harmonogram wyborów regionalnych i zjazdu krajowego

Formularz zgłoszenia kandydata w wyborach 

Projekt Regulaminu zebrania członków Grupy Lokalnej Ziemi Łomżyńskiej KOD

Powiadomienie o zebraniu członków Grupy Lokalnej Ziemi Łomżyńskiej wraz z porządkiem obrad

Regulamin obrad walnego regionalnego zebrania członków (delegatów) Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji uchwalony 8 maja 2016 r.