Solidarni z Rodzicami Osób Niepełnosprawnych – Białystok

Solidarni z Rodzicami Osób Niepełnosprawnych

W poniedziałek 21 maja w całej Polsce odbędą się demonstracje poparcia dla środowiska osób niepełnosprawnych.

Od ponad 30 dni w Sejmie protestują osoby niepełnosprawne od urodzenia w stopniu znacznym wraz ze swoimi opiekunami. Domagają się 500 zł dodatku rehabilitacyjnego, co i tak w połączeniu z rentą socjalną nie daje kwoty minimum socjalnego. Rząd nie chce z nimi rozmawiać, a poszczególni posłowie PiS słownie ich atakują. Jak mówi Agata Lenard, od 17 lat opiekująca się niesamodzielnym, wielorako niepełnosprawnym synem, protestujący na korytarzu sejmowym są ambasadorami tych dziesiątek tysięcy osób, którym stan zdrowia na jakiekolwiek protesty nie pozwala, gdyż są więźniami w swoich czterech ścianach. Wbrew rządowym zapewnieniom ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności bynajmniej sprawy nie rozwiązuje, bo nie uwzględnia specyfiki tego zróżnicowanego środowiska, Co więcej, jej zapisy, jak pokazuje doświadczenie z ustawy za życiem, pozostaną tylko martwym prawem, a w wielu przypadkach wręcz ograniczą dostęp do świadczeń, gdyż nie idą za nimi zwiększone nakłady finansowe.

Białostocka demonstracja wspierająca walkę osób niepełnosprawnych o godne życie odbędzie się w poniedziałek 21 maja na Rynku Kościuszki przy fontannie. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 18.30.