Solidarni z uchodźcami – Białystok

Solidarni z uchodźcami – Białystok

To była jedna z najsmutniejszych manifestacji, jakie odbyły się w ciągu ostatnich lat w naszym mieście. Na początku akcji „Solidarni z uchodźcami – Białystok” wysłuchaliśmy relacji osób, które jeszcze dziś były nad granicą w Usnarzu Górnym. Podsumowano sytuację prawną uchodźców koczujących na pasie granicznym aby rozprawić się z dezinformacją szerzoną przez stronę rządową. Głos zabrała m.in Alicja Łepkowska-Gołaś z Fundacja Ocalenie , która podkreśliła wagę presji, jaką możemy wywierać na polityków, aby zakończył się dramat uchodźców. Absolutna konieczność udzielenia pomocy humanitarnej osobom przebywającym w okolicy Usnarza Górnego wynika nie tylko z decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ale ze zwykłej ludzkiej przyzwoitości.
Jedna z osób uczestniczących przyszła na manifestację boso, aby wyrazić swoją empatię z uchodźcami. Padła propozycja, abyśmy wszyscy zdjęli buty i choć przez chwilę symbolicznie poczuli, co przeżywają uchodźcy pozbawieni praw do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych.
Niezależnie od tego, kto wywołał kryzys migracyjny na naszych granicach, każdy człowiek potrzebujący pomocy powinien ją otrzymać. Bardzo liczymy na szybkie rozwiązanie tej hańbiącej nasze państwo sytuacji.