Stan wyjątkowo nieludzki – protest pod PUW 5.10.2021

Stan wyjątkowo nieludzki – protest pod PUW 5.10.2021

Spotkajmy się 5 października o godzinie 18:00 w milczącym proteście pod Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku (ul. Mickiewicza 3).
Przyjdźmy ze zniczami, hasłami wyrażającymi nasz sprzeciw wobec nieludzkiego traktowania uchodźców.

Nie bądźmy obojętni, gdy w lesie, na bagnach umierają z zimna ludzie, dorośli i dzieci, tak blisko nas.

Polska, jako państwo, którego granica jest jednocześnie granicą Unii Europejskiej ma obowiązek ochrony swoich granic. Nikt nie domaga się ich otwarcia. Ale granic nie broni się skazując ludzi na śmierć z wyziębienia. Na terenie naszego kraju zapanował stan wyjątkowo nieludzki.

Nie godzimy się na łamanie podstawowych praw człowieka. Wzywamy do ratowania dzieci z Michałowa.

Domagamy się natychmiastowych działań w celu rozwiązania kryzysu humanitarnego:

– Żądamy wpuszczenia na teren objęty stanem wyjątkowym mediów, medyków, prawników, niezależnych obserwatorów oraz organizacji pozarządowych niosących pomoc.

– Żądamy przywrócenia dostępu do informacji publicznej.

– Żądamy przestrzegania traktatów międzynarodowych, konwencji genewskiej i konwencji praw dziecka.

„Nie bądźcie obojętni, gdy jakakolwiek władza narusza przyjęte umowy społeczne”. – Marian Turski

Białostocki protest współorganizują

Komitet Obrony Demokracji Region Podlaskie,

Partia Zieloni – Białystok,

Ruch Polska 2050 Podlaskie

Link do wydarzenia na Fb: https://fb.me/e/1tQK3z4Zc