Stanowisko II Regionalnego Walnego Zebrania Członków Podlaskiego Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji” wobec niszczenia niezależnego sądownictwa i prokuratury

UCHWAŁA nr II/14/2020
z dnia 9 lutego 2020 r.
II Regionalnego Walnego Zebrania Członków
Podlaskiego Regionalnego Oddziału
Stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji”
w sprawie przyjęcia stanowiska wobec niszczenia niezależnego sądownictwa i prokuratury

Na podstawie § 46 pkt 9 Statutu II Regionalne Walne Zebranie Członków uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Stanowisko wobec niszczenia niezależnego sądownictwa i prokuratury”, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi życie z dniem podjęcia.

STANOWISKO
II REGIONALNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
PODLASKIEGO REGIONALNEGO ODDZIAŁU
STOWARZYSZENIA „KOMITET OBRONY DEMOKRACJI”
WOBEC NISZCZENIA NIEZALEŻNEGO SĄDOWNICTWA I PROKURATURY

I.

Wyrażamy potępienie wobec podejmowanych od czterech lat przez władze ustawodawcze i wykonawcze, obsadzone przez Prawo i Sprawiedliwość, działań nakierowanych na zniszczenie w Polsce niezależnego sądownictwa i prokuratury oraz całkowite podporządkowanie ich partii rządzącej. Działania te są nie tylko rażąco sprzeczne z polskim porządkiem konstytucyjnym, ale są też ogromnym zagrożeniem dla praw i wolności człowieka i obywatela, jak również dla pozycji Polski w Unii Europejskiej oraz w świecie zachodnim. Ostatnim, haniebnym przejawem tych działań, jest uchwalenie oraz podpisanie przez prezydenta tzw. ustawy kagańcowej.

II.

Wyrażamy uznanie dla sędziów sądów powszechnych województwa podlaskiego oraz sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którzy pomimo presji i szykan, jakimi są obecnie poddawani sędziowie, wykonują rzetelnie swoją służbę dla społeczeństwa, kierując się wyłącznie konstytucyjnym i europejskim porządkiem prawnym oraz swoimi sumieniami.

Uznanie wyrażamy również dla niezłomnych prokuratorów z województwa podlaskiego, którzy – poddani już od blisko czterech lat represjom – stoją na straży praworządności i nie godzą się na wykorzystywanie prokuratury do realizacji politycznych interesów rządzących.

Deklarujemy pełne wsparcie naszego obywatelskiego ruchu dla niezawisłych sędziów oraz dla uczciwych prokuratorów z województwa podlaskiego.

III.

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z 19 listopada 2019 r. oraz uchwałą trzech Izb Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 r. apelujemy do tych sędziów orzekających w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku, Sądzie Okręgowym w Białymstoku, Sądzie Okręgowym w Suwałkach oraz Sądzie Rejonowym w Grajewie, którzy zostali wyłonieni przez KRS wybraną w 2018 r., aby kierowali się w swej działalności odpowiedzialnością za spójność systemu prawnego oraz pewność orzeczeń. W szczególności zwracamy się, aby sędziowie ci rozważyli powstrzymanie się od orzekania do czasu, gdy sposób ich wyłonienia zostanie zweryfikowany pod kątem zgodności z polskimi i europejskimi standardami niezależności i bezstronności sędziowskiej.