Stanowisko Zarządu Regionu Podlaskiego KOD w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie województwa

Białystok, 10 grudnia 2018 r.

Stanowisko Zarządu Regionu Podlaskiego KOD w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie województwa

Podlaski Regionalny Oddział Komitetu Obrony Demokracji negatywnie ocenia poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie województwa (druk sejmowy nr 3087). Uważamy, że projekt ten narusza konstytucyjną zasadę samodzielności samorządu terytorialnego, dając rządowi możliwość ingerencji w działalność sejmiku województwa w przypadku, który takiej ingerencji nie wymaga. Wybór przewodniczącego lub przewodniczącej sejmiku jest prerogatywą sejmiku, która nie może być podważana poprzez wyznaczanie, w jego lub jej miejsce, radnego wskazanego przez premiera.

Ponadto oczywistym jest, że projekt ustawy jest reakcją Prawa i Sprawiedliwości na obecny spór w sejmiku województwa podlaskiego, który toczy się z udziałem radnych tej partii. Ustawa, jako akt prawny o charakterze ogólnym, nie może być wykorzystywana do rozwiązywania jednostkowych problemów, w tym szczególności sporów o charakterze politycznym.

Dlatego też apelujemy do parlamentarzystów o odrzucenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie województwa. Do radnych województwa podlaskiego, w tym do przewodniczącego sejmiku, apelujemy zaś o odpowiedzialność i rozwiązanie, we własnym gronie, istniejącego konfliktu, dla dobra mieszkańców województwa.

Zarząd Regionu Podlaskiego Komitetu Obrony Demokracji

Marek Bobowik
Karol Krzywiec
Jan Makar
Aldona Pogorzelska
Elwira Śliwińska
Dorota Zerbst
Waldemar Żółtowski