Zawiadomienie o III Zwyczajnym Regionalnym Walnym Zebraniu Członków Podlaskiego Regionalnego Oddziału KOD

Zawiadomienie o III Zwyczajnym Regionalnym Walnym Zebraniu Członków Podlaskiego Regionalnego Oddziału KOD

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Regionu Podlaskiego Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji zwołał III Zwyczajne Regionalne Walne Zebranie Członków na 4 czerwca 2022 r. o godz. 9.30 w Białymstoku przy ul. Lipowej 14 lok. 11 (Sala Camera Cafe).

Drugi termin zebrania – w przypadku braku kworum w pierwszym terminie – wyznaczony został na 4 czerwca 2022 r. o godz. 10:30 w tym samym miejscu.

Rejestracja członków rozpoczyna się o godz. 9:15.

DOKUMENTY

Uchwała Nr ZRPodlaskie/2022/05/16/1 Zarządu Regionu Podlaskiego Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie zwołania Regionalnego Walnego Zebrania Członków.

Proponowany porządek obrad oraz proponowany regulamin Zebrania stanowią odpowiednio Załącznik 1 i Załącznik 2.
Wzór zgłoszenia kandydata w wyborach do organów regionalnych stanowi Załącznik 3 do niniejszej uchwały.