Zbieramy podpisy pod listem do Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Białostockiej

Zbieramy podpisy pod listem

Zbieramy podpisy pod listem do Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Białostockiej z podziękowaniami za obronę praworządności w naszym kraju, naszego prawa do niezawisłych i niezależnych sądów i za niezłomną postawę, mimo szykan ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości i prośbą o wytrwałość.

Sędziowie powinni wiedzieć, że zdajemy sobie sprawę z tego jak wiele teraz od nich zależy i że jesteśmy im wdzięczni za postawę i obronę naszego prawa do niezawisłego sądu.

Każdy, kto chce wyrazić poparcie może podpisać się pod listem.

MIEJSCE ZBIERANIA PODPISÓW

Biuro KOD Podlaskie, ul. Branickiego 7 lok. 318 (Białystok)

CZAS

  • 26.11.2019 (dzisiaj) w godz. 17.00-19.00
  • 27.11.2019 (jutro) w godz. 15.30-19.00

Złożenie listu z Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku planujemy we czwartek, 28.11.2019 r.

Prosimy o Wasze podpisy i przekazanie tej informacji znajomym

Dlaczego piszemy do Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Białostockiej?

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Białostockiej zwróciło się do szefowej Kancelarii Sejmu o przesłanie dokumentów związanych z procedurą powoływania przez Sejm sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa.

– Zgromadzenie zwraca się do Szefowej Kancelarii Sejmu Agnieszki Kaczmarskiej o przedstawienie i przesłanie do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku urzędowo poświadczonych odpisów dokumentów w postaci złożonych w Kancelarii Sejmu w związku z obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2018 r. o rozpoczęciu procedury zgłaszania kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa wybieranych spośród sędziów (M.P. poz. 10) zgłoszeń oraz wykazów obywateli i wykazów sędziów popierających kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa, o których mowa w art. 11a i art. 11b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r.. poz. 84 ze zm.), następnie wybranych do Krajowej Rady Sądownictwa na mocy uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa (M.P. poz. 276), oraz oświadczeń obywateli lub sędziów o wycofaniu poparcia dla tych kandydatów, gdyż analiza tych dokumentów przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Białostockiej jest niezbędna w procesie opiniowania kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów – czytamy w przyjętej w poniedziałek 25 listopada uchwale.

To skutek ogłoszonego 19 listopada br. wyroku Trybunału Sprawiedliwości, będącego odpowiedzią na pytania prejudycjalne Sąd Najwyższego dotyczące statusu KRS Izby Dyscyplinarnej SN.

źródło: https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/bojkot-krs-przez-zgromadzenia-sedziow-po-wyroku-tsue,496135.html