KOD REGION PODLASKIE

Kim jesteśmy?

Jesteśmy zwykłymi ludźmi. Pracujemy. Studiujemy. Mamy różne zapatrywania polityczne, różne sympatie. A jednak łączy nas wiele. Mieszkamy na Podlasiu. ten obszar od zawsze był mieszanina wielu narodów i kultur. Obok Polaków byli tu Białorusini, Litwini, Ukraińcy. Nie tylko tolerancja, ale przede wszystkim pokojowe, dobrosąsiedzkie stosunki łączyły nas i sprawiały, że tu, na Podlasiu, żyło się nam dobrze. Wszyscy czuliśmy się bezpiecznie, czuliśmy się wolni. i tak miało być już zawsze. Czuliśmy się integralną częścią Europy. Chcemy, żeby tak pozostało.

Wpisaliśmy się w działania Komitetu Obrony Demokracji, ponieważ chcemy, by również z Podlasia był słyszalny głos, że ludzie potrzebują zgody, wzajemnego zrozumienia i poczucia, że mogą sami kształtować swoją przyszłość. Bez obawy, kim się czują i gdzie są.

Wszystkich mieszkańców województwa podlaskiego zapraszamy do współpracy.

___KOD Region Podlaskie

 

KOD Region Podlaskie

Przewodnicząca Zarządu Regionu
Dorota Zerbst


Członkowie Zarządu Regionu
Grzegorz Gołębiowski
Jan Makar
Aldona Pogorzelska
Danuta Rybakowska
Elwira Śliwińska
Waldemar Żółtowski


Członkowie Regionalnej Komisji Rewizyjnej
Marek Epler
Romana Klemensowicz
Dorota Ławrowska


Członkowie Regionalnego Sądu Koleżeńskiego
Anna Kraśnicka
Krystyna Maliszewska
Kazimierz Płazak
Marzena Rutkowska
Marek Szulc


Delegaci KOD Region Podlaskie na Krajowy Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji
Andrzej Bański
Marek Epler
Grzegorz Gołębiowski
Dorota Ławrowska
Jan Makar
Danuta Rybakowska
Marek Szulc
Elwira Śliwińska
Andrzej Witkowski
Dorota Zerbst