Życzenia na Nowy Rok

Szanowni, Szanowne,

kolejny niezwykle trudny rok za nami – prawie od początku naznaczony strachem związanym z epidemią, ale i nadzieją na rychłe zmiany.

To był rok ciężkiej pracy w kampanii prezydenckiej, a potem przy realizacji wielkiego projektu Obywatelskiej Kontroli Wyborów. Stawaliśmy na ulicach w obronie szykanowanych sędziów, osób LGBT, kobiet, Białorusinów i Białorusinek, a także w imię wartości, o które walczymy od pięciu już lat i które, na szczęście, stają się istotne dla coraz większej grupy Polek i Polaków: demokracji, poszanowania prawa, wolności obywatelskich, przynależności do europejskiej wspólnoty.

Dziękujemy, że byliście z nami! Mamy pewność, że jeszcze wiele razem osiągniemy!

Oby nadchodzący 2021 przyniósł nam wszystkim upragnione zmiany i dał możliwości realizacji najśmielszych planów!